Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

DEVA’DAN SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEVRİM

YEREL HABER 05.10.2022 - 15:43, Güncelleme: 05.10.2022 - 16:00 673+ kez okundu.
 

DEVA’DAN SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEVRİM

DEVA Partisi, sağlık hizmetlerinde kamuoyuna vaat ettiği sağlık eylem Planını geçtiğimiz aylarda, parti genel merkezimizde Genel Başkan Ali Babacan ve Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu tarafından kamuoyunun Bilgisine basın açıklaması ile sunmuştu. DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Op. Dr. Halil Şen, son zamanlarda yaşanan randevu sıkıntıları, doktorların yurt dışına yoğun bir şekilde talep göstermesi ve en nihayetinde göç etmesi, genel sağlık problemlerine dair açıklamalarda bulundu. Şen ‘in açıklamaları şu şekilde oldu:

DEVA’DAN SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEVRİM DEVA Partisi, sağlık hizmetlerinde kamuoyuna vaat ettiği sağlık eylem Planını geçtiğimiz aylarda, parti genel merkezimizde Genel Başkan Ali Babacan ve Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu tarafından kamuoyunun Bilgisine basın açıklaması ile sunmuştu. DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Op. Dr. Halil Şen, son zamanlarda yaşanan randevu sıkıntıları, doktorların yurt dışına yoğun bir şekilde talep göstermesi ve en nihayetinde göç etmesi, genel sağlık problemlerine dair açıklamalarda bulundu. Şen ‘in açıklamaları şu şekilde oldu: ‘’Sağlık eylem planımızın amacı; Öncelikle halkımızı hastalıklardan koruyan, hasta olduğunda ise ona en kaliteli tedaviyi sağlayan, bunu yaparken sağlık çalışanlarının hakkını gözeten ve herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi yaratmaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz., önce vatandaşımızın hasta olmamasına çalışacağız. Hasta olunduğunda ise tanı ve tedavisi için gerekli hizmetin kalitesini artıracağız. Bu amaçla sağlık iş gücüne yatırım yapacağız. Sağlıkta bilimsel gelişmeyi, sanayii ve teknolojiye olan yatırımları destekleyeceğiz. Her yıl ilgili tüm paydaşlarla geniş katılımlı Sağlık Şûrası düzenleyeceğiz. Sağlık hizmetlerine erişimde coğrafi farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bir uygulama planı yapıp uygulamaya koyacağız; ilerlemeyi her yıl izleyeceğiz. İlk öğrenimden başlayarak eğitim müfredatını toplumda sağlık okur-yazarlığı seviyesini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde geliştireceğiz.’’ ‘’Doğru ve dengeli beslenme hakkında toplumun her kesimini bilinçlendireceğiz. Okul kantini ve yemekhanelerinde sağlıklı menüleri yaygınlaştırarak sağlıklı beslenme Kültürü oluşturacağız. Gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri Gidereceğiz. İnsan sağlığına zararlı olabilecek gıdaların tüketimini azaltmaya yönelik Düzenlemeler yapacağız. Ata Tohumu ile yapılan tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz. Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Bürokratik işlem yükünü hafifleteceğiz. Yardımcı sağlık personeli ile hizmet kapasitesini artıracağız. Mevcut hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki koşullarını ve teknik donanımlarını iyileştirip, uygun şartlarda olmayan merkezleri standartlara uygun hale getireceğiz.’’ ‘’Buralarda Gebe okulları kuracağız ve bunları Aile hekimleri ile entegre edeceğiz. Aile hekimliğini cazip bir branş haline getireceğiz. Aile Hekimliği uzmanlığı için TUS Kontenjanlarını yıllar içerisinde belli bir takvim dahilinde artıracağız Sevk zinciri ve randevu sistemini yeniden yapılandırıp etkin çalışır hale getireceğiz. Sevk zinciri mekanizmasını etkin yöneterek sistemdeki tıkanıklıkları gidereceğiz; hastanın ayaktan veya yatarak tedavisine uygun olan birimlerde tedavi olmasını sağlayacağız’’ ‘’Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğini aile hekimleri ve destek personelinin gelir, Özlük ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde yenileyeceğiz. Kronik hastalık takibi ve Aşılama programları için pozitif performans uygulayacağız. Asgari fiziki ve teknik şartların sağlanmasına yönelik gider ödeneklerini enflasyonu göz önünde bulundurarak yenileyeceğiz.’’ ‘’Kansere erken tanı için tarama programlarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısını geri ödeme sistemi içerisine alacağız. Evlilik öncesi genetik taşıyıcılık (Telaşemi- SMA gibi) ve yenidoğan tarama testlerinin kapsamını genişleteceğiz. Bunları ücretsiz yapacağız Tip-2 diyabetin başlıca sebebi olan obezite ile mücadele için münhasır programlar başlatacağız. Özellikle çocukluk çağı diyabetinde tedavi etkinliğini artırmak için Sürekli Glukoz İzlemi cihazlarının hastalara bedelsiz olarak temin edilmesini sağlayacağız. Çocukluk çağı obezitesini engellemek için Ulusal Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını yenileyip uygulamaya koyacağız. Okul öncesi, ilkokul ve orta okul Seviyelerinde münhasır programlar başlatacağız.’’ ‘’Acil servis ve polikliniklerdeki yığılmanın önüne geçeceğiz. Muayene randevu etkinliğini artıracağız; muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen standarta getireceğiz. Görüntüleme hizmetlerindeki bekleme sürelerini düşüreceğiz. Kamu Özel İş birliği projelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Fizibilite, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarında yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Vatandaşın hızla ve kolaylıkla ulaşabileceği daha kompakt hastaneler inşa edeceğiz. Asli görevi eğitim vermek, araştırma yapmak ve özellikli tanı-tedavi hizmeti sunmak olan üniversite hastanelerinin performans temelli hizmet hastanelerine Dönüşmesine yol açan sağlık bakanlığı uygulamalarını kaldıracağız. Üniversitelerin kendi Bütçelerini oluşturması ve yönetmesi için gerekli mevzuat değişikliğini yapacağız.’’ ‘’Üniversite hastanelerinin tedarikçi ödemelerine yönelik uygun finansman çözümleri geliştirerek, adil rekabet yoluyla yüksek ihale birim fiyatlarını düşüreceğiz. Bakım hizmetlerine (yoğun, yenidoğan, palyatif, evde, engelli, yaşlı) zamanında ve yeterli düzeyde erişimi sağlayacağız. Evde bakım hizmeti standartları ve erişim protokolleri oluşturacağız. Personel ve araç sayısını ihtiyacı karşılayacak şekilde artıracağız. Palyatif bakım merkezlerinin sayı ve niteliğini yükselteceğiz ve hizmet standardizasyonunu sağlayacağız.’’ ‘’Ülke çapında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin sayısını artıracağız ve teknik altyapısını güçlendirip tedavi hizmet kalitesi ve buralara erişimi artıracağız. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri çalışanlarının maaş ve özlük haklarını iyileştireceğiz. Toplumun ruh sağlığını koruyacağız. Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin temel taşı olacak bir “Koruyucu Ruh Sağlığı” programı geliştireceğiz. Toplum ruh sağlığı merkezleri ile Aile hekimliği sisteminin entegre çalışmasını sağlayacağız.   Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla birlikte davranışsal bağımlılıkla da (internet, oyun, Kumar vb.) mücadele edeceğiz. AMATEM (Alkol- madde tedavi merkezi) merkezlerinin kapsamını genişleterek “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi” çatısı altında fiziksel bağımlılık ve davranışsal bağımlılık olarak iki yönlü çalışmasını sağlayacağız. Toplumsal, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile, dürtüsellik, öfke kontrol sorunu vb. sebeplerle denetimli serbestlik sürecinde olan kişilerin zorunlu psikiyatrik kontrolden geçirilmesini sağlayacağız.’’ SAĞLIK İŞ GÜCÜNE YATIRIM YAPACAĞIZ ‘’Tıp, diş ve eczacılık fakültelerinde eğitim kalitesini yükselteceğiz. Bunun için tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri planlamasını yeniden yapacağız. Hekimler ve diğer sağlık meslek mensuplarının çalışma şartlarını , gelir, özlük hakları, mesleki gelişim ve iş-yaşam dengesini iyileştireceğiz. Gelir ve özlük haklarını günün koşullarına göre düzenli yenileyeceğiz. Göreceli geliri bir endeks üzerinden Avrupa Birliği ortalamasına yakınsayacak şekilde düzenleyeceğiz.’’ ‘’Performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Maaş/performans bazlı ödeme oranını önemli ölçüde maaş yönünde artacak şekilde yeniden tasarlayacağız. Salgın hastalık durumları için, ilgili genelgedeki meslek hastalığında “illiyet bağı” aranması şartını kaldıracağız. Düşük emekli maaşı sorununu çözeceğiz; hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek göstergeleri yeniden düzenleyeceğiz. Sağlıkta şiddetin önüne geçeceğiz; sağlık çalışanlarının can güvenliği ve mesleki saygınlıklarını koruyacağız. Sağlıkta şiddet vakalarında etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını sağlayacağız, çalışma alanlarındaki güvenlik önlemlerini artıracağız Sağlık sektöründe beyin göçünü durduracağız. Hekimlik mesleğini yeren ve itibarsızlaştıran değil, saygınlığını vurgulayacak bir siyasi anlayış ile toplumsal dil birliği oluşturacağız. Malpraktis ile komplikasyon ayrımı konusunda halkı bilinçlendireceğiz. Mesleki sorumluluk sigortası sisteminde düzenlemeler yapacağız.’’ Eczacılık meslek standartlarını ilgilendiren mevzuatı mesleğin icrasını kolaylaştıracak şekide düzenleyeceğiz. İlaç fiyat kararnamesini günün koşullarına uygun hale getireceğiz. İlaç geri ödemesi koşullarını sadeleştireceğiz ve bürokratik süreçleri yalın hale getireceğiz. Eczacılıkta uzmanlık alanlarını geliştirerek eczacılık işgücünü güçlendireceğiz. İlaç formundaki (Farmasötik form) gıda takviyelerini Sağlık Bakanlığında ruhsatlandıracağız ve denetimini artıracağız. Eczacılık fakültelerinin sayısını ve eğitim kalitesini güncel ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde planlayacağız; âtıl işgücünü engelleyeceğiz. Ecza kooperatifçiliğini destekleyeceğiz. Ecza kooperatiflerine uygun koşullarda finansman desteği sağlayacağız. Kamu eczacılarının özlük haklarını iyileştireceğiz. Türk Hemşireler Birliği kuracağız. Hemşirelerin kadro ihdası yapacağız. Hemşirelik atamalarını KPSS yerine mesleki alan sınavı yoluyla yapacağız. Hemşirelik meslek standartlarını belirleyeceğiz; kadro ve özlük haklarını bu standartlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. SAĞLIKTA BİLİMSEL GELİŞMEYİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI DESTKLEYECEĞİZ ‘’Biyoteknoloji alanında Üniversite – endüstri iş birliğini sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Ülkemizi aşı -ilaç ve tıbbi cihaz alanında AR-GE, üretim ve ihracat merkezi haline getireceğiz. Medikal malzeme üreten firmaların maruz kaldıkları tahsilat kaynaklı finansal sorunları çözerek hem iç pazarda hem de uluslararası boyutta ticaret yapabilecekleri ölçeğe ulaşmalarını sağlayacağız. Tedarik sistemi ve kamu ihale kurumu süreçlerini gözden geçirerek eksiklikleri gidereceğiz. Yaşlı ve engelli turizmine geriatri alanında çalışmalar, yataklı fizik tedavi üniteleri olan nitelikli bakım evleri, yaşlı ve engelli köyleri gibi projyönelik yatırımlar, elere destek vereceğiz. Belirli sağlık hizmetlerinin, uzman doktorlarca cep telefonu üzerinden görüntülü Görüşmeyle verilmesini sağlamak amacıyla 7/24 ulaşılabilecek “Doktorum Hep Yanımda” Uygulamasını başlatacağız.’’ SAĞLIK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN FİNANSMAN VE YÖNETİM MODELİNİ GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILANDIRICAĞIZ ‘’Genel Sağlık Sigortası Teminat paketini günümüzün sağlık ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Özel sağlık sigortaları poliçe kapsamını vatandaşın tedaviye erişiminde hak mahrumiyeti yaratmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı sisteminin gelişmesini teşvik edeceğiz. Kontrol süreçlerinin kurulması ve pilot uygulamaları müteakip, özel muayenehane hekimlerinin reçetelerinin SGK tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Sağlık Bakanlığını yeniden yapılandıracağız; Sağlık Bakanlığı’nın temel rolünü “politika yapıcı” olacak şekilde yeniden tanımlayacağız ve önceliğini “koruyucu sağlık hizmetleri” yapacağız. Organizasyon şemasını güncelleyeceğiz; Politika oluşturma ve karar verme süreçlerinde sağlık meslek örgütleri ve hasta derneklerinin yer almasını sağlayacağız. Halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla temel laboratuvar hizmetleri, aşı-ilaç ve kan ürünleri AR-GE çalışmalarına önderlik edecek bir enstitü kuracağız.’’
DEVA Partisi, sağlık hizmetlerinde kamuoyuna vaat ettiği sağlık eylem Planını geçtiğimiz aylarda, parti genel merkezimizde Genel Başkan Ali Babacan ve Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu tarafından kamuoyunun Bilgisine basın açıklaması ile sunmuştu. DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Op. Dr. Halil Şen, son zamanlarda yaşanan randevu sıkıntıları, doktorların yurt dışına yoğun bir şekilde talep göstermesi ve en nihayetinde göç etmesi, genel sağlık problemlerine dair açıklamalarda bulundu. Şen ‘in açıklamaları şu şekilde oldu:

DEVA’DAN SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEVRİM
DEVA Partisi, sağlık hizmetlerinde kamuoyuna vaat ettiği sağlık eylem
Planını geçtiğimiz aylarda, parti genel merkezimizde Genel Başkan Ali
Babacan ve Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu tarafından kamuoyunun
Bilgisine basın açıklaması ile sunmuştu.
DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Op. Dr. Halil Şen, son zamanlarda yaşanan randevu
sıkıntıları, doktorların yurt dışına yoğun bir şekilde talep göstermesi ve en nihayetinde göç
etmesi, genel sağlık problemlerine dair açıklamalarda bulundu.
Şen ‘in açıklamaları şu şekilde oldu:
‘’Sağlık eylem planımızın amacı; Öncelikle halkımızı hastalıklardan koruyan, hasta olduğunda ise
ona en kaliteli tedaviyi sağlayan, bunu yaparken sağlık çalışanlarının hakkını gözeten ve herkes
için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi yaratmaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Koruyucu sağlık
hizmetlerine öncelik vereceğiz., önce vatandaşımızın hasta olmamasına çalışacağız. Hasta
olunduğunda ise tanı ve tedavisi için gerekli hizmetin kalitesini artıracağız. Bu amaçla sağlık iş
gücüne yatırım yapacağız. Sağlıkta bilimsel gelişmeyi, sanayii ve teknolojiye olan yatırımları
destekleyeceğiz. Her yıl ilgili tüm paydaşlarla geniş katılımlı Sağlık Şûrası düzenleyeceğiz. Sağlık
hizmetlerine erişimde coğrafi farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bir uygulama planı yapıp
uygulamaya koyacağız; ilerlemeyi her yıl izleyeceğiz. İlk öğrenimden başlayarak eğitim
müfredatını toplumda sağlık okur-yazarlığı seviyesini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde
geliştireceğiz.’’
‘’Doğru ve dengeli beslenme hakkında toplumun her kesimini bilinçlendireceğiz.
Okul kantini ve yemekhanelerinde sağlıklı menüleri yaygınlaştırarak sağlıklı beslenme
Kültürü oluşturacağız. Gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri
Gidereceğiz. İnsan sağlığına zararlı olabilecek gıdaların tüketimini azaltmaya yönelik
Düzenlemeler yapacağız. Ata Tohumu ile yapılan tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.
Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Bürokratik işlem yükünü hafifleteceğiz.
Yardımcı sağlık personeli ile hizmet kapasitesini artıracağız. Mevcut hizmet veren Aile
Sağlığı Merkezlerinin fiziki koşullarını ve teknik donanımlarını iyileştirip, uygun şartlarda
olmayan merkezleri standartlara uygun hale getireceğiz.’’

‘’Buralarda Gebe okulları kuracağız ve bunları Aile hekimleri ile entegre edeceğiz. Aile hekimliğini
cazip bir branş haline getireceğiz. Aile Hekimliği uzmanlığı için TUS Kontenjanlarını yıllar
içerisinde belli bir takvim dahilinde artıracağız Sevk zinciri ve randevu sistemini yeniden
yapılandırıp etkin çalışır hale getireceğiz. Sevk zinciri mekanizmasını etkin yöneterek sistemdeki
tıkanıklıkları gidereceğiz; hastanın ayaktan veya yatarak tedavisine uygun olan birimlerde tedavi
olmasını sağlayacağız’’
‘’Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğini aile hekimleri ve destek personelinin gelir,
Özlük ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde yenileyeceğiz. Kronik hastalık takibi ve
Aşılama programları için pozitif performans uygulayacağız.
Asgari fiziki ve teknik şartların sağlanmasına yönelik gider ödeneklerini enflasyonu göz önünde
bulundurarak yenileyeceğiz.’’
‘’Kansere erken tanı için tarama programlarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız.
Rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısını geri ödeme sistemi içerisine alacağız.
Evlilik öncesi genetik taşıyıcılık (Telaşemi- SMA gibi) ve yenidoğan tarama testlerinin kapsamını
genişleteceğiz. Bunları ücretsiz yapacağız Tip-2 diyabetin başlıca sebebi olan obezite ile
mücadele için münhasır programlar başlatacağız. Özellikle çocukluk çağı diyabetinde tedavi
etkinliğini artırmak için Sürekli Glukoz İzlemi cihazlarının hastalara bedelsiz olarak temin
edilmesini sağlayacağız. Çocukluk çağı obezitesini engellemek için Ulusal Sağlıklı Beslenme ve
Hareketli Hayat Programını yenileyip uygulamaya koyacağız. Okul öncesi, ilkokul ve orta okul
Seviyelerinde münhasır programlar başlatacağız.’’
‘’Acil servis ve polikliniklerdeki yığılmanın önüne geçeceğiz. Muayene randevu etkinliğini
artıracağız; muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen standarta
getireceğiz. Görüntüleme hizmetlerindeki bekleme sürelerini düşüreceğiz. Kamu Özel İş birliği
projelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Fizibilite, ihale sonrası
değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarında yapılmış olan hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların takipçisi olacağız. Vatandaşın hızla ve kolaylıkla ulaşabileceği daha kompakt
hastaneler inşa edeceğiz. Asli görevi eğitim vermek, araştırma yapmak ve özellikli tanı-tedavi
hizmeti sunmak olan üniversite hastanelerinin performans temelli hizmet hastanelerine
Dönüşmesine yol açan sağlık bakanlığı uygulamalarını kaldıracağız. Üniversitelerin kendi
Bütçelerini oluşturması ve yönetmesi için gerekli mevzuat değişikliğini yapacağız.’’
‘’Üniversite hastanelerinin tedarikçi ödemelerine yönelik uygun finansman çözümleri geliştirerek,
adil rekabet yoluyla yüksek ihale birim fiyatlarını düşüreceğiz. Bakım hizmetlerine (yoğun,
yenidoğan, palyatif, evde, engelli, yaşlı) zamanında ve yeterli düzeyde erişimi sağlayacağız.
Evde bakım hizmeti standartları ve erişim protokolleri oluşturacağız. Personel ve araç sayısını
ihtiyacı karşılayacak şekilde artıracağız. Palyatif bakım merkezlerinin sayı ve niteliğini
yükselteceğiz ve hizmet standardizasyonunu sağlayacağız.’’
‘’Ülke çapında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin sayısını artıracağız ve teknik altyapısını
güçlendirip tedavi hizmet kalitesi ve buralara erişimi artıracağız. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
çalışanlarının maaş ve özlük haklarını iyileştireceğiz. Toplumun ruh sağlığını koruyacağız.
Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin temel taşı olacak bir “Koruyucu Ruh Sağlığı” programı
geliştireceğiz. Toplum ruh sağlığı merkezleri ile Aile hekimliği sisteminin entegre çalışmasını
sağlayacağız.   Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla birlikte davranışsal bağımlılıkla da (internet, oyun,

Kumar vb.) mücadele edeceğiz. AMATEM (Alkol- madde tedavi merkezi) merkezlerinin kapsamını
genişleterek “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi” çatısı altında fiziksel bağımlılık ve davranışsal
bağımlılık olarak iki yönlü çalışmasını sağlayacağız. Toplumsal, aile içi ve kadına yönelik şiddet
ile, dürtüsellik, öfke kontrol sorunu vb. sebeplerle denetimli serbestlik sürecinde olan kişilerin
zorunlu psikiyatrik kontrolden geçirilmesini sağlayacağız.’’
SAĞLIK İŞ GÜCÜNE YATIRIM YAPACAĞIZ
‘’Tıp, diş ve eczacılık fakültelerinde eğitim kalitesini yükselteceğiz. Bunun için tıp, diş hekimliği
ve eczacılık fakülteleri planlamasını yeniden yapacağız. Hekimler ve diğer sağlık meslek
mensuplarının çalışma şartlarını , gelir, özlük hakları, mesleki gelişim ve iş-yaşam dengesini
iyileştireceğiz. Gelir ve özlük haklarını günün koşullarına göre düzenli yenileyeceğiz. Göreceli
geliri bir endeks üzerinden Avrupa Birliği ortalamasına yakınsayacak şekilde düzenleyeceğiz.’’
‘’Performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Maaş/performans bazlı ödeme
oranını önemli ölçüde maaş yönünde artacak şekilde yeniden tasarlayacağız. Salgın hastalık
durumları için, ilgili genelgedeki meslek hastalığında “illiyet bağı” aranması şartını kaldıracağız.
Düşük emekli maaşı sorununu çözeceğiz; hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek
göstergeleri yeniden düzenleyeceğiz. Sağlıkta şiddetin önüne geçeceğiz; sağlık çalışanlarının can
güvenliği ve mesleki saygınlıklarını koruyacağız. Sağlıkta şiddet vakalarında etkin soruşturma ve
kovuşturma yapılmasını sağlayacağız, çalışma alanlarındaki güvenlik önlemlerini artıracağız
Sağlık sektöründe beyin göçünü durduracağız. Hekimlik mesleğini yeren ve itibarsızlaştıran değil,
saygınlığını vurgulayacak bir siyasi anlayış ile toplumsal dil birliği oluşturacağız. Malpraktis ile
komplikasyon ayrımı konusunda halkı bilinçlendireceğiz. Mesleki sorumluluk sigortası sisteminde
düzenlemeler yapacağız.’’
Eczacılık meslek standartlarını ilgilendiren mevzuatı mesleğin icrasını kolaylaştıracak şekide
düzenleyeceğiz. İlaç fiyat kararnamesini günün koşullarına uygun hale getireceğiz. İlaç geri
ödemesi koşullarını sadeleştireceğiz ve bürokratik süreçleri yalın hale getireceğiz. Eczacılıkta
uzmanlık alanlarını geliştirerek eczacılık işgücünü güçlendireceğiz. İlaç formundaki (Farmasötik
form) gıda takviyelerini Sağlık Bakanlığında ruhsatlandıracağız ve denetimini artıracağız.
Eczacılık fakültelerinin sayısını ve eğitim kalitesini güncel ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde
planlayacağız; âtıl işgücünü engelleyeceğiz. Ecza kooperatifçiliğini destekleyeceğiz. Ecza
kooperatiflerine uygun koşullarda finansman desteği sağlayacağız. Kamu eczacılarının özlük
haklarını iyileştireceğiz. Türk Hemşireler Birliği kuracağız. Hemşirelerin kadro ihdası yapacağız.
Hemşirelik atamalarını KPSS yerine mesleki alan sınavı yoluyla yapacağız. Hemşirelik meslek
standartlarını belirleyeceğiz; kadro ve özlük haklarını bu standartlar çerçevesinde
düzenleyeceğiz.
SAĞLIKTA BİLİMSEL GELİŞMEYİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI
DESTKLEYECEĞİZ
‘’Biyoteknoloji alanında Üniversite – endüstri iş birliğini sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
Ülkemizi aşı -ilaç ve tıbbi cihaz alanında AR-GE, üretim ve ihracat merkezi haline getireceğiz.
Medikal malzeme üreten firmaların maruz kaldıkları tahsilat kaynaklı finansal sorunları çözerek
hem iç pazarda hem de uluslararası boyutta ticaret yapabilecekleri ölçeğe ulaşmalarını
sağlayacağız. Tedarik sistemi ve kamu ihale kurumu süreçlerini gözden geçirerek eksiklikleri
gidereceğiz. Yaşlı ve engelli turizmine geriatri alanında çalışmalar, yataklı fizik tedavi üniteleri

olan nitelikli bakım evleri, yaşlı ve engelli köyleri gibi projyönelik yatırımlar, elere destek
vereceğiz. Belirli sağlık hizmetlerinin, uzman doktorlarca cep telefonu üzerinden görüntülü
Görüşmeyle verilmesini sağlamak amacıyla 7/24 ulaşılabilecek “Doktorum Hep Yanımda”
Uygulamasını başlatacağız.’’
SAĞLIK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN FİNANSMAN VE YÖNETİM MODELİNİ
GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILANDIRICAĞIZ
‘’Genel Sağlık Sigortası Teminat paketini günümüzün sağlık ihtiyaçlarına göre yeniden
yapılandıracağız. Özel sağlık sigortaları poliçe kapsamını vatandaşın tedaviye erişiminde hak
mahrumiyeti yaratmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı sisteminin
gelişmesini teşvik edeceğiz. Kontrol süreçlerinin kurulması ve pilot uygulamaları müteakip, özel
muayenehane hekimlerinin reçetelerinin SGK tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Sağlık
Bakanlığını yeniden yapılandıracağız; Sağlık Bakanlığı’nın temel rolünü “politika yapıcı” olacak
şekilde yeniden tanımlayacağız ve önceliğini “koruyucu sağlık hizmetleri” yapacağız.
Organizasyon şemasını güncelleyeceğiz; Politika oluşturma ve karar verme süreçlerinde sağlık
meslek örgütleri ve hasta derneklerinin yer almasını sağlayacağız. Halk sağlığının korunması ve
iyileştirilmesi amacıyla temel laboratuvar hizmetleri, aşı-ilaç ve kan ürünleri AR-GE çalışmalarına
önderlik edecek bir enstitü kuracağız.’’

Balıkesir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve balikesirtv.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.